Contact

Voor het verkrijgen van onze must have premiere items – Neem contact met ons op o.v.v. ‘my motivation’ mail naar : info@igcindustries.nl of via het contact formulier.

Voor overige vragen en opmerkingen kunt ook mailen naar: info@igcindustries.nl o.v.v. vragen/opmerkingen

Direct contact: Mail naar M.Suikerberg : igcindustry@gmail.com

Wij verexcuseren ons, het kan even duren voordat wij contact met u opnemen.

CONTACT US

Algemene Voorwaarden


Welkom bij I.G.C. Industries

kantoor I.G.C. Industries NL: Claude Debussylaan 9
Founder en direct liason M. Suikerberg
Research en development T. Kok
Start up mediator: S. Jobse
Head of Finance: S. Pichai

Lees eerst de voorwaarden van de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Teken voor akkoord voordat u zich inschrijft voor dit prototype

2. Algemene voorwaarden

U bent van harte welkom op onze website. Hier kunt u alle informatie vinden over wie wij zijn en wat wij doen. Als u vragen heeft neem dan contact op: mail naar info@igcindustries.nl.
Alle prototypes zijn kosteloos en zonder verzendkosten te verkrijgen.* (zie ook onze extra bepalingen)

2a- Algemene bepaling om in aanmerking te komen voor ons prototype

-U bent meerderjarig en bij machten om zelfstandige beslissingen te nemen
-U onderschrijft deze algemene voorwaarden en gaat daarmee akkoord met onze spelregels.
-U heeft zich uitputtend op de hoogte gesteld van onze werkwijze.
-U schrijft een motivatie voorzien van datum en naam en verleent ons daarmee toegang tot uw motivatie .
-U verleent ons toestemming uw motivatie ‘anoniem’ te delen met derden
-U onderschrijft dat u weet dat u geen recht heeft op een werkend prototype maar er een kan verkrijgen door een goede motivatie.
-U onderschrijft dat u niets koopt, niets betaald en geen lidmaatschap heeft afgesloten.
-U onderschrijft hier in volledige vrijwilligheid aan deel te nemen .

I.G.C. industries behoudt zich het recht te hebben kleine afwijkingen aan materiaal, kleur, gewicht, metingen of productie, andere dan gerelateerde verschijnen op onze website.

2.1 Retourrecht

2.1.1 Bij levering van fysieke producten
• Bij de levering van het fysieke prototype X heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Er is een ontbindingsclausule die per direct ingaat als de ontvanger zich niet kan verenigen met het verkregen product. Daarvoor zal de ontvanger een nieuwe motivatie moeten schrijven om wederom afstand van zijn verkregen prototype te doen of anderszins.

2.1.2 Kosten in geval van herroeping
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen er onder alle omstandigheden geen extra kosten voor zijn rekening.
• Indien de consument een motivatie geschreven heeft zal de ondernemer contact opnemen met de vraag om zijn herroeping te motiveren.

2.2 Ontbindingsrecht

• 2.2.1 Ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand
U heeft geen verbinding met I.G.C. industries noch met de kickstart bedrijven. Deze verbinding zijn wij niet aangegaan. U bent nergens toe verplicht. U heeft slechts een gratis prototype ontvangen zonder extra verplichtingen.

• 2.2.2 Wanneer heb ik het recht om te ontbinden en binnen welke termijn moet ik ontbinden?

Het ontbindingsrecht is van toepassing mits er een koopovereenkomst tussen u en I.G.C. is afgesloten Omdat dit niet het geval is is dit niet van toepassing op u of ons.

• 2.3 Prototypes
U heeft een persoonlijke keus gemaakt voor een van de prototypes op onze website. U heeft met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden toegestemd in het ontvangen van een prototype van een nog niet bestaand product. Dit product gaat niet aan uw verwachtingen voldoen want het wordt ongetwijfeld nog verder ontwikkeld en verbeterd door een partij X Of Z in de nabije toekomst. Wij willen u slechts verrassen met een hedendaagse overweging. Bepaling 220910

• 2.4 Prijzen
Er zijn geen kosten verbonden aan het betrekken van het prototype

• 2.5 contact
Mail I.G.C. Industries Voor informatie of vragen over onze producten kan u altijd mailen naar: info@igcindustries.nl

• 3 Leveringen

• 3.1. Product informatie
Onze producten zijn voorzien van een uitgebreide bijsluiter: alles wat u moet weten over prototype X staat daar te lezen

• 3.2. Garanties
Hoewel wij het zouden willen zijn er geen garanties in het leven. Niet om te slagen, niet voor het perfecte product, noch voor geluk en zielenheil. We geven u wel de garantie dat u verrast zult zijn.

• 3.3. Betalingen
Dit prototype wordt kosteloos bij u bezorgd.

• 3.4. Retour Beleid
Als u zich bedenkt over een ontvangen prototype moet u contact opnemen met onze klantenservice en het product binnen 30 dagen retourneren. Wij kunnen een product niet terugnemen als deze zijn gebruikt, beschadigd of gewassen zijn. Er zijn geen contante terugbetalingen voor de verkoop items, alleen de mogelijkheid om afstand te doen van hetgeen u ontvangen heeft.

• 3.4.1 Verpakking:
Wees voorzichtig met de verpakking. Wanneer goederen worden geretourneerd, vragen wij u om dit te doen in dezelfde verpakking als de verkregen goederen. Bi voorkeur niet beschadigd of gescheurd. Dit voor milieu technische redenen, de algemene kosten laag te houden en voor een goede relatie met uw leverancier. Voeg uw motivatie toe zonder dat kunnen we uw vraag niet behandelen.

Check uw retour verzendkosten hier: http://www.postnl.nl/tarieven/brieven/
http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/brief-buitenland/
http://www.postnl.nl/voorthuis/pakket-versturen/pakket-buitenland-met-track-trace/

• 4. Overmacht:
In geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, staking, account vergrendeling, blokkade, natuurramp, of soortgelijke omstandigheden zal I.G.C. zich beroepen op overmacht. Dit betekent dat deze voorwaarden niet of slechts ten dele worden uitgevoerd. Als dit het geval is zal I.G.C. Industries u proberen tijdig te informeren

• 5 Bescherming persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar worden of gedeeld worden met andere personen dan de crew van I.G.C. Industries. Uw motivatie wordt anoniem verwerkt in project RE-Clamed Artspace 2022. Wij hebben uw data nergens opgeslagen of voor gebruikt. Wilt u absoluut niet dat uw motivatie anoniem gebruikt wordt, zult u dit moeten motiveren door een mail te sturen naar info@igcindustries.nl

• 6. Cookie wet
Sinds 5 juni 2012 we zijn verplicht uw toestemming te vragen om cookies te plaatsen voor commerciële redenen en persoonlijke advertenties.

U kunt meer over de Cookie wet lezen op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/veilig-online-en-e-privacy/internetbezoek-volgen-met-cookies en http://www.theeucookielaw.com/

• 7- Auteursrecht
De ontwerpen van de drie gepromote prototypes zijn op naam van Marit Otto (INphone) Herbert Alfonso (Blood, Sweat & Tears) en Corine Aalvanger (3CCP) en zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen onder de onderstaande bepaling beelden kunsten.

Bepaling auteursrecht: http://www.auteursrecht.nl/autersrecht/22232/


*Bepaling 220910:
In deze bepaling hebben wij vastgelegd dat u onderdeel bent van een kunstproject bij de naam RE-Clamed Artspace. Voor dit project bent u in anonieme vorm een belangrijke factor. Wij danken u voor uw medewerking en zullen uw privacy in geen enkel geval schenden tenzij u er op staat.

*Extra bepaling:
In deze bepaling hebben zij vastgelegd dat wij geen geld verdienen aan dit project en geen winst maken met dit project. Alle misleidende informatie die mogelijk ter discussie gebracht zouden kunnen worden zijn een essentieel onderdeel voor dit kunstproject. Wij vrijwaren ons met deze bepaling van elke vorm van verantwoording aan u en derden. Dit project heft zichzelf op in April 2023.
[RE]CLAMED ARTSPACE 2022- This is actually art
[RE]CLAMED ARTSPACE 2022- This is actually art- Dit project is mede mogelijk gemaakt door Commissie Cultuur & Kwaliteit van de gemeente Zwolle, waarvoor grote dank.